Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

A Tasso Webshop üzemeltetője, a Tasso Trade Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 24.) betartja a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseit. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A felhasználók regisztrációkor megadott adatait Tasso Trade Kft. nem értékesíti, harmadik személy részére nem adja ki, kivéve a kiszállításhoz szükséges adatokat, melyeket a szállító részére átad. A Tasso Trade Webshopban történő regisztrációval a vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Tasso Trade Kft. a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat szállító partnere részére átadja, melyek az alábbiak: Megrendelő neve, szállítási címe, telefonszáma, a vásárlás és a szállítási díj összege, valamint a megrendelés száma.

A Tasso Trade Kft. és szerződött szállító partnerei a vásárló adatait szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezelik. A kézbesítést követően az adatokat a szállító nem őrzi meg.

A Tasso Webshop üzemeltetője a látogatók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

Az adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
  • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt adatkezelési szabályok ("Hkt."),
  • A távközlési előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet,
  • A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) Korm. rendelet
  • Továbbá a 210/1999. ( IX. 29.) Korm. rendelet 1.sz.melléklet B/3.

A Tasso Webshop vásárlója saját adatait bármikor módosíthatja, illetve törölheti regisztrációját a webshop.tasso.hu oldalon

TASSO TRADE KFT

1147 Budapest, Csömöri út 24.

Tel: +36 1 25 25 291

E-mail: tasso@tasso.hu

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai törlését vagy helyesbítését a fenti elérhetőségeken is kérheti, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Önnel való kapcsolatunk során keletkező vásárlási és számlaadatokat a számviteli jogszabályokban meghatározott ideig kötelesek vagyunk megőrizni, ezért azokat az Ön kifejezett kérése esetén sem távolíthatjuk el.